CONSULTATIEDAGEN

HUISARTSENNETWERK
DE BOSBEEK

Nieuws

Nuttige telefoonnummers


Europees noodnummer/MUG: 112

Ambulance/ Brandweer:         100

Dringende politiehulp:            101

Wachtdienst week:                0903/ 99 767

Wachtdienst weekend:           089/ 20 10 90

Brandwondencentra:              02 / 268 62 00

Antigifcentrum:                     070 / 245 245

Druglijn:                               078 / 15 10 20

Diabetes infolijn:                   0800 / 96 333

Kankertelefoon:                    0800 / 15 802

Vertrouwenscentrum

kindermishandeling:             0800 / 970 79

Zelfmoordpreventie:             02 / 649 95 55

Childfocus:                           116000

Civiele bescherming:             03/ 653 24 22

Terug naar overzicht