CONSULTATIEDAGEN

HUISARTSENNETWERK
DE BOSBEEK

Nieuws

GMD


Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen eenmaal per kalenderjaar ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek, en dit per persoon. Dit bedrag wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Neem steeds uw identiteitskaart en een klevertje van de mutualiteit mee om uw dossier administratief in orde te houden.

Terug naar overzicht