CONSULTATIEDAGEN

HUISARTSENNETWERK
DE BOSBEEK

Nieuws

1 september 2017

Vanaf 1 september 2017 wordt ons huisartsennetwerk 'De Bosbeek' versterkt met een huisarts in beroepsopleiding: Dr. Anneleen Vandeboel.

24 januari 2013

Hier vindt u nuttige telefoonnummers van wachtdiensten en van medische infolijnen.

22 januari 2013

Globaal medisch dossier

20 januari 2013

Info voor de medisch afgevaardigden

1 december 2012

Wij werken samen met de universiteit van Leuven en leiden geregeld stagaires en huisartsen in beroepsopleiding op.