CONSULTATIEDAGEN

HUISARTSENNETWERK
DE BOSBEEK

Welkom

Welkom op de website van ons huisartsennetwerk 'De Bosbeek'!

Wij hopen u met deze webpagina's alle nodige informatie over de praktijk te verstrekken.

Ons netwerk bestaat uit 6 artsen, die nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier willen wij een meerwaarde zijn voor patiënten en artsen in een geest van wederzijds vertrouwen. Indien uw huisarts tijdelijk afwezig is, kan u steeds terecht bij één van de collega's, die te allen tijde uw volledig dossier kan raadplegen.

U kan steeds een afspraak maken via deze website of via het telefoonnummer van uw huisarts, dat u onderaan deze pagina kan vinden.

Denk eraan: maak voor elke patiënt op het spreekuur een afspraak, 
2 patiënten zijn dus 2 afspraken!

Gelieve altijd tijdig uw afspraak te annuleren indien u belet bent.