CONSULTATIEDAGEN

HUISARTSENNETWERK
DE BOSBEEK

Welkom

Welkom op de website van ons huisartsennetwerk 'De Bosbeek'!

Wij hopen u met deze webpagina's alle nodige informatie over de praktijk te verstrekken.

Ons netwerk bestaat uit 6 artsen, die nauw met elkaar samenwerken. Op deze manier willen wij een meerwaarde zijn voor patiënten en artsen in een geest van wederzijds vertrouwen. Indien uw huisarts tijdelijk afwezig is, kan u steeds terecht bij één van de collega's, die te allen tijde uw volledig dossier kan raadplegen.

U kan steeds een afspraak maken via
deze website of via het telefoonnummer 070/ 35. 15. 35

Denk eraan: maak voor elke patiënt op het spreekuur een afspraak, 
2 patiënten zijn dus 2 afspraken!

Om een afspraak te annuleren: bel 070/ 35. 15. 35